-->

Shikshan Sahayakoni khali jagya ni mahiti mokalva babat latest paripatra.

Rajyani bin sarkari anudanit madhymik ane uchtar madhymik shalao ma  shikshan sahayko ni khali jagyao ni mahiti shikshan niyamak shree dvara mangavama aavel che. jethi have tunk samay ma j shikshan sahaya ko ni bharti aavse .TAT pass umedvaro mate  good news che.

LETTERCLICK HERE

Read Also

Post a Comment