Scholarship mateni Rashtriy Pratibha Shodh Kasoti ni jaherat.


Hal je vidhyarthio STD- 10 ma abhyas karta hoi teo aa pariksha aapi sakse.. rajya pariksha bord dvara pratham tabbaka ni pariksha levama aavse.

EXAM: Rashtriya Pratibha shodh kasoti.

APPLY DATE: 13/08/10 TO 15/09/19

EDUCATION QUALIFICATIO: je vidhyarthi STD.10 Ma abhyas chalu hoi te exam aapi sakse.

AAVAK MARYADA: GENERAL, OBC,SC,ST category ni aavak maryada nathi. jyare EWS mate aavak maryada ₹8,00,000/- che.

SCHOLARSHIP: STD-11 and STD-12 mate per month ₹1250/- malse. graduate or post graduate mate per month ₹2000/-

EXAM DATE: 03/11/19

Gujarati ma sampurn mahiti mate niche click karo..

NOTIFICATION: CLICK HERE
APPLY ONLINE: CLICK HERE