-->

Nayab mamalatdar ni 2400 jagya khali

gujarat bhar na revenue karmchario tarikh 29 thi bemudati hadtal par jase. lamba samay thi padtar prasno no ukel na aavta temaj nayab mamalatdar ni 2400 jagya khali hova 6ata kai nakkar karyvahi na thata mandal dvara tarikh 19 to 23 work to rule, date26 mass CL and tarikh 17 tamam jilla mathko ae dharna karvanu nakki karvama aavyu che- by news report

Read Also

Post a Comment