-->

Granted Highschool ma shikshan sahayak ni bharati- 2019

Chandkheda dist. gandhinagar ma aavel granted madhyamik vibhag ane vigyan pravah uchtar madhymik vibhag ma ma shikshan sahayk ni bharti bahar padi che. bhrati ange tamam vigat niche aapeli che. 

POST NAME: Shukshan Sahayak

EDUCATION QUALIFICATION: 
madhyamuk vibhag mate- bsc.bed and uchtar madhyamik vibhag mate M sc. b.ed. subject ange advertisement chek kari levi.

SALLARY: madhyamik vibhag-31340/- ane uchtar madhyamik vibhag-38090/-

Last date: Jaherat prasidh thaya na divas-10 ma RP ad thi arji karvi.

vadhu tamam vigato mate OFFICIAL advertisement chek kari levi.

ADVERTISEMENT:CLICK HERE


Read Also

Post a Comment