-->

AMC Junior Clerk Call letter 26.08.19 thi download thase.

Ahmedabad Municipal Corporation dvara Junior Clerk ni lekhit pariksha date: 01.09.2019 na roj yojanar che.  aa parikshana Call letter date: 26.08.19 na bapor pachi Ahmedabad Municipal Corporation ni website www.ahmedabadcity.gov.in par thi download kari sakase. thoda samay ma AMC Junior Clerk exam mate upyogi IMP Material mukvama aavse. pariksha ma khub j vadhu mark apavi jay aevi pdf che so wait. official letter niche aapel che.

OFFICIAL LETTER:


Read Also

Post a Comment